Nieuwsbericht Annemie, Gaston, Ivi en Henk vierden 150 jaar Provincie Limburg

Publicatiedatum: 01 juni 2017 11.10 uur

Op 11 mei bestond de provincie Limburg 150 jaar. Provinciale Staten hadden de wens uitgesproken vooral inwoners van de provincie te betrekken bij de viering van dit bijzondere jubileum. De 33 burgemeesters van Limburg mochten in totaal 150 burgers uitnodigen voor zowel een symposium als de feestzitting in het Gouvernement. Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz ging hiervoor op zoek naar een dwarsdoorsnede van onze inwoners: mannen & vrouwen, jongeren & volwassenen. Ze vond deze in Annemie Timmers, Henk Urlings en Gaston & Ivi Huijsmans (Faunawatch). Zij vertegenwoordigden onze gemeente tijdens deze feestelijk dag. Wij waren natuurlijk nieuwsgierig naar hun belevenissen ...

150 jaar Limburg - Annemie Timmers
Annemie Timmers

"Op uitnodiging van de gemeente heb ik op 11 mei de viering van 150 jaar Provincie Limburg mogen bijwonen. De middag werd gestart onder het genot van een kopje koffie met een stukje Limburgse vlaai. Gouverneur Bovens heette alle aanwezigen van harte welkom en tijdens een interessant symposium ben ik meer over de geschiedenis en het ontstaan van de Provincie Limburg te weten gekomen. Vervolgens waren er een aantal debatten van leerlingen van het Stella Maris College met aansluitend een goed verzorgd walking dinner.

In de Statenzaal vond een feestelijke Statenvergadering plaats. Daarna was er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een heerlijke borrel. Als kers op de taart ontvingen we allemaal een speciaal speldje en twee postzegels. Al met al een bijzondere dag en herinnering om op terug te kijken. Ik wil de gemeente Meerssen dan ook hartelijk bedanken voor de uitnodiging."

Gaston en dochter Ivi Huijsmans

150 jaar Limburg - Gaston en Ivi Huijsmans
"Tim & Ivi werden uitgenodigd voor de viering van 150 jaar Limburg. Omdat Tim op dat moment hard aan het studeren was voor zijn VWO-examen ging vader Gaston voor hem in de plaats mee naar deze feestelijke gelegenheid in het gouvernement in Maastricht. Aangekomen in dit prachtige gebouw aan de Maas ontmoetten we de andere gasten onder het genot van een kopje koffie en thee en Limburgse vlaai.  Het programma was globaal opgedeeld in drie delen. Eerst was er een symposium, waar verschillende sprekers vertelden over Limburg en haar geschiedenis, heden en toekomst. Toen we na deze interessante verhalen weer terug kwamen in de grote hal, werden we verwend met een heerlijk walking dinner. Tijdens het eten werden er vele interessante gesprekken gevoerd met de andere genodigden. Er hing een ontspannen sfeer en verhalen en belevenissen werden uitgewisseld.

Toen alle gasten lekker gegeten hadden, was het tijd voor het derde programma onderdeel. Iedereen nam plaats in een speciale zaal. Het was tijd voor de Statenvergadering. De gouverneur zat deze vergadering voor. Dit betekende dat ook de leden van Provinciale Staten aanwezig waren. Terwijl iedereen stond, kwamen de Limburgse Jagers binnen met hun vaandel. De vergadering werd officieel geopend. Er werd gesproken door de voorzitter van de Eerste Kamer en door Minister Ronald Plasterk. Deze officiële vergadering werd afgewisseld met feestelijke optredens. Zo was er een cabaretier, werd de aanhankelijkheidsverklaring gerapt en waren er vlaggendragers die een mooi optreden gaven. Ter afsluiting van deze bijzondere en feestelijk dag, zongen we met zijn allen het Limburgse volkslied, ondersteund door een kinderkoor. Bij het afscheid ontvingen we een speciaal ontworpen speldje en postzegel."

150 jaar Limburg

150 jaar Limburg - Henk Urlings
Henk Urlings

"Het was een grote eer om van deze festiviteit te mogen meegenieten. Als een van de 150 Limburgers voelde ik me representant, vertegenwoordiger en meer nog uitverkorene om aanwezig te mogen zijn. Het was bijzonder aangenaam om onbevangen, toevallig en spontaan in gesprek te zijn met allerlei mensen uit onze mooie provincie.  Het programma was bijzonder, interessant, leerzaam en tegelijk vermakelijk.  Ik voel me nu nog meer Limburger, dan ik al was!"

Meer weten?

Kijk ook eens op de website van de provincie Limburg.