Nieuwsbericht Algemene Inkoopvoorwaarden vastgesteld

Publicatiedatum: 27 november 2015 11.20 uur

Het college van B&W heeft op 29 september 2015 de Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten en de Algemene Inkoopvoorwaarden voor Werken vastgesteld. Deze documenten zijn officieel bekend gemaakt op 11 november 2015.

De inkoopvoorwaarden zijn opgesteld naar het model van de VNG. Deze inkoopvoorwaarden zijn speciaal voor gemeenten opgesteld, waarbij ook de belangen van het bedrijfsleven zijn betrokken. De inkoopvoorwaarden voldoen aan de regels in de Aanbestedingswet, waaronder de  proportionaliteitseisen. Ook bevorderen we hiermee uniformiteit. Dit kan samenwerking tussen gemeenten bevorderen en vergemakkelijkt het inschrijven door opdrachtnemers.

Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten

Algemene Inkoopvoorwaarden voor Werken