Nieuwsbericht Agenda's raadsadviesvergaderingen 5 & 6 april 2017

Publicatiedatum: 03 april 2017 09.40 uur

Op woensdag 5 april en donderdag 6 april 2017 vinden raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van 20 april 2017. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 5 april 2017

 • Opening en vaststelling agenda
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Presentatie 'Respectvol Samenwerken in Meerssen' (jeugd in openbare ruimte)
 • Presentatie Arbeidsmarktbeleid
 • Concept-raadsvoorstel 17-Burgemeester-04 Vaststellen verordening nieuwe APV gemeente Meerssen 2017
 • Concept-raadsvoorstel 17-Burgemeester-05 Beëindiging coulance-regeling en tijdelijk toepassen inkeerregeling
 • Overzichten moties en toezeggingen
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 6 april 2017

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag gecombineerde raadsadviesvergadering 9 maart 2017
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Presentatie Stichting Duurzaam Meerssen (SDM)
 • Presentatie Limburg Economic Development (LED)
 • Concept-raadsvoorstel 17-Houben-04 Verbetering fietsinfrastructuur Vliegveldweg
 • Concept-raadsvoorstel 17-Cortenraede-03 Evaluatie aanbestedingsbeleid
 • Concept-raadsvoorstel 17-Cortenraede-04 Vaststelling verordening stimuleringsregeling Dubbel Duurzaam Meerssen
 • Concept-raadsvoorstel 17-Cortenraede-05 Werkplan Stichting Duurzaam Meerssen
 • Overzichten moties en toezeggingen
 • Rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, moet u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl