Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Agenda's raadsadviesvergaderingen 28 en 29 november 2018

Gepubliceerd op: 15 november 2018 10:00

Voorzittershamer
Op woensdag 28 november 2018 en donderdag 29 november 2018 vinden raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 13 december 2018. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 28 november 2018

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 24-10-2018
 • Presentatie 'Jeugd in de openbare ruimte'
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Verordening Jeugdhulp gemeente Meerssen 2019
 • Concept-raadsvoorstel Jaarverslag 2017 en Begroting 2019-2022 Stichting kom Leren
 • Concept-raadsvoorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2019
 • Concept-raadsvoorstel Beleidsplan wegen 2019-2023
 • Concept-raadsvoorstel Evaluatie en financiële deelname aan LED 2018
 • Concept-raadsvoorstel Afrekening aanleg kunstgrasvoetbalvelden
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 29 november 2018

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 24-10-2018
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen verordening onroerende zaakbelasting Meerssen 2019
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen verordening rioolheffing Meerssen 2019
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen verordening reinigingsheffingen Meerssen 2019 inclusief bijbehorende tarieventabel 2019
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen verordening hondenbelasting Meerssen 2019
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen verordening parkeerbelastingen Meerssen 2019
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen verordening marktgelden Meerssen 2019
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen verordening tarieven openbare werken Meerssen 2019
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2019
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen verordening leges Meerssen 2019 inclusief bijbehorende tarieventabel 2019
 • Concept-raadsvoorstel Verzoek van BsGW tot indienen zienswijzen 3e t/m 5e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019
 • Concept-raadsvoorstel Accommodatiebeleid
 • Concept-raadsvoorstel Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Meerssen 2019
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl