Gemeente Meerssen | Agenda's raadsvergaderingen dinsdag 29 maart (afscheid oude raad) en woensdag 30 maart (installatie nieuwe raad)

Nieuwsbericht Agenda's raadsvergaderingen dinsdag 29 maart (afscheid oude raad) en woensdag 30 maart (installatie nieuwe raad)

Gepubliceerd op: 15 maart 2022 10:00

Raad
Op dinsdag 29 maart 2022 en woensdag 30 maart 2022 vergadert de gemeenteraad van Meerssen. Aanvang 19.00 uur. De vergaderingen vinden plaats in gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dom. Hexstraat 10 in Meerssen. U kunt de vergaderingen ook volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Livestream raadsvergadering 29 maart
Livestream raadsvergadering 30 maart

Concept-agenda dinsdag 29 maart 2022 (afscheid oude raad)

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering van 09-02-2022 / 10-02-2022
  • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 08-03-2022)
  • Raadsvoorstel betreffende het onderzoek van de geloofsbrieven alsmede over de toelating van benoemde leden tot de gemeenteraad
  • Afsluiting raadsperiode 2018-2022

Livestream dinsdag 29 maart 2022

Concept-agenda woensdag 30 maart 2022 (installatie nieuwe raad)

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Aflegging eed dan wel verklaring en belofte door de nieuw gekozen leden van de Gemeenteraad

Livestream woensdag 30 maart 2022

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl