Nieuwsbericht Agenda raadsvergaderingen 28 en 29 maart 2018

Publicatiedatum: 21 maart 2018 11.30 uur

Voorzittershamer
Laatste vergadering zittende raad

Op woensdag 28 maart 2018 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. Deze raadsvergadering zal de laatste zijn waarin de zittende raad in de huidige samenstelling vergadert. U bent van harte welkom!

Concept-agenda 28 maart 2018

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering d.d. 1 februari 2018
  • Lijst van ingekomen stukken raad
  • 18-Burgemeester-02 - Voorstel betreffende het onderzoek van de geloofsbrieven alsmede over de toelating van benoemde leden tot de gemeenteraad
  • Afscheid van niet terugkerende raadsleden

Installatie nieuwe raadsleden

Op donderdag 29 maart 2018 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. In deze raadsvergadering zal de installatie van alle nieuwe raadsleden plaatsvinden. U bent van harte welkom!

Concept-agenda 29 maart 2018

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Aflegging eed dan wel verklaring en belofte door de nieuw gekozen leden van de Gemeenteraad

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken voor deze raadsvergaderingen inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl