Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering woensdag 29 september 2021

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering woensdag 29 september 2021

Gepubliceerd op: 21 september 2021 18:00

Raad
Op woensdag 29 september 2021 vergadert de gemeenteraad.
De vergadering begint om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Link livestream vervolg raadsvergadering op donderdag 30 september

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadvergadering 08-07-2021
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 13-09-2021)
 • Raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan 'Appartementen Vliegenstraat 50'
 • Raadsvoorstel circulaire economie
 • Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning ter legalisering van de uitbreiding van stallingen aan de Eijkskensweg 4 Geulle
 • Raadsvoorstel Voortzetting samenwerking met SVn en storting in het Startersfonds
 • Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Centrumplan Bunde fase II
 • Raadsvoorstel voor een extra bijdrage herdenkingsbos Meerssen
 • Raadsvoorstel Vaststellingsovereenkomst de Proosdij
 • Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet huisvestingsaanvraag De Bundeling
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.