Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering donderdag 24 september 2020

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering donderdag 24 september 2020

Gepubliceerd op: 16 september 2020 11:10

hamer
Op donderdag 24 september 2020 vergadert de gemeenteraad digitaal. Aanvang 
19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de liverstream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling van de concept-besluitenlijsten van de vergaderingen d.d. 09-07-2020/13-07-2020, 27-08-2020, 14-09-2020 en 17-09-2020
  • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 04-09-2020)
  • Voorstel Integraal Veiligheidsplan en Uitvoeringsplan Heuvelland 2020-2023
  • Gedachtenwisseling over de toekomst van de gemeente Meerssen
  • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken digitaal ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl