Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering donderdag 23 maart 2017

Publicatiedatum: 17 maart 2017 09.45 uur

Op donderdag 23 maart 2017 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstaat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

De concept-agenda voor deze raadsvergadering luidt als volgt:

 • Vaststelling concept-agenda
 • Aanstelling burgerlid dhr. M.T. Hendriks
 • 17-Burgemeester-03 - Toelating en be√ędiging van nieuw raadslid
 • 17-Werkgeverscommissie-01 - Eervol ontslag van dhr. J.J.M. Willems uit de functie van griffier
 • 17-Werkgeverscommissie-02 - Benoeming van mevr. mr. Y.R.G. Dreessen tot griffier
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 2 februari 2017
 • Lijst van ingekomen stukken raad
 • Motie Kijk!!! en BRUG-M over 'Anoniem solliciteren'
 • 17-Houben-02 - Aanleg oostwest tangent Ulestraten van gemeente Meerssen
 • 17-Houben-03 - Kredietvotering t.b.v. uitvoering moties Beleidsevaluatie GVVP en Parkeerbeleid
 • 17-Cortenraede-02 - verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel, behorende bij de Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2016
 • Besluitvorming omtrent initiatiefvoorstel Herdenkingsbos in Meerssen
 • Motie werkgroep P&C

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen en bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op deze website.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

 • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffie Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl