Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering donderdag 18 maart 2021

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering donderdag 18 maart 2021

Gepubliceerd op: 09 maart 2021 11:35

Raad
Op donderdag 18 maart 2021 vergadert de gemeenteraad digitaal. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op deze website

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-besluitenlijsten raadsvergaderingen d.d. 04-02-2021 en 08-02-2021
  • Lijst ingekomen stukken raad datumversie 25-02-2021
  • Voorstel benoeming en beëdiging Burgerlid
  • Voorstel aanvullende compensatieregeling Covid-19
  • Voorstel reactie van de raad van de gemeente Meerssen op het rapport van de heer Pieter van Geel ¨Op zoek naar verbinding¨
  • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op deze website.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.