Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering donderdag 15 december

Publicatiedatum: 08 december 2016 14.40 uur

Op donderdag 15 december 2016 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 18.30 uur in de aula van het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstaat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Vaststelling concept-agenda
 • Eed/verklaring en belofte nieuw Burgerlid S. Nettersheim
 • Vaststelling concept-besluitenlijst van de raadsvergadering¬†3 november 2016
 • Lijst van ingekomen stukken van de raad
 • 16-Burgemeester-14¬†- Uitvoering personeelsschouw ihkv SPP
 • 16-Houben-18 - Vaststelling Bestemmingsplan Bergbezinkbassins Geulle en Rothem
 • 16-Houben-19 - Belastingverordeningen en tarieventabel leges 2017
 • 16-Houben-20 - Inzake jaarrekening 2016 gemeente Meerssen m.b.t. instemming controleprotocol 2016 en geactualiseerd normenkader 2016
 • 16-VanRijswijk-18 - Gezondheidsbeleid 2016-2019: Gezondheid in Zuid-Limburg van signaalrood naar bronsgroen
 • 16-VanRijswijk-19 - Begrotingswijziging 2017 GGD Zuid Limburg
 • 16-VanRijswijk-20 - Jaarverslag 2015 en begroting 2017 Stichting kom Leren

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen en bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op deze website.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

 • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen (vanaf 2 september 2016). Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffie Yarka Dreessen telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl