Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering donderdag 15 april 2021

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering donderdag 15 april 2021

Gepubliceerd op: 07 april 2021 10:50

Voorzittershamer
Op donderdag 15 april 2021 vergadert de gemeenteraad digitaal. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18-03-2021/22-03-2021
  • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 29-03-2021)
  • Voorstel Beleidsnotitie Kunst in de Openbare ruimte
  • Voorstel verordening Stimuleringsregeling Winkelgebieden Meerssen 2021
  • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl