Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering donderdag 13 april 2023

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering donderdag 13 april 2023

Gepubliceerd op: 04 april 2023 14:10

Raad
Op donderdag 13 april 2023 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.00 uur. Je kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl of op televisie bij de lokale omroep Meer Vandaag.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 16-03-2023
 • Lijst ingekomen stukken Raad (datumversie 27-03-2023)
 • Raadsvoorstel uitbreiding AED netwerk gemeente Meerssen
 • Raadsvoorstel Instelling werkgroep raadzaal gemeente Meerssen
 • Raadsvoorstel Vaststellen beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, 2023-2026 Maastricht Heuvelland
 • Raadsvoorstel Actualisatie masterplan centrumgebied Meerssen
 • Moties vreemd aan de orde van de dag
 • Initiatiefvoorstel BRUG-M
 • Besloten vergadering

Raadsstukken ter inzage

Je kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl