Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering 8 september 2016

Publicatiedatum: 01 september 2016 15.55 uur

Op donderdag 8 september 2016 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in de onderwijslocatie aan de Proost de Beaufortstaat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen deze openbare raadsvergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Vaststelling Concept-agenda
 • 16-burgemeester-13 - Tussentijdse en tijdelijke toelating/beëdiging raadslid
 • 16-Presidium-05 - Benoeming nieuwe leden intergemeentelijke Rekenkamercommissie en vaststelling nieuwe verordening
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 7 juli 2016
 • Vaststelling concept-besluitenlijst  raadsvergadering 3 augustus 2016
 • Lijst van ingekomen stukken raad
 • 16-Burgemeester-12 - Voorstel inzake vaststelling verordening intergemeentelijke adviescommissie behandeling bezwaarschriften 201
 • 16-Presidium-01 - Herziening Reglement Presidium respectievelijk Reglement van Orde voor de Raad
 • 16-Presidium-02 - Vaststelling gedragscode en integriteitsregels voor de leden van de Raad en voor burgerleden
 • 16-Houben-12 - Vaststelling Regionale Structuurvisie Wonen ZL van gemeente Meerssen
 • 16-Houben-13 - Verlening instemming Oost-tracé realisering snelfietsroute
 • 16-Cortenraede-06 - Beleidsnotitie Toerisme gemeente Meerssen 2016-2019 "Meerssen laten ontdekken"

Raadsstukken ter inzage

Digitaal

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen en bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op deze website.

Op papier

De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

 • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen (vanaf 2 september 2016). Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffie Yarka Dreessen telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl