Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering 7 april 2016

Publicatiedatum: 01 april 2016 09.00 uur

Op donderdag 7 april 2016 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45 Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

Onderstaande onderwerpen worden tijdens de raadsvergadering van 7 april 2016 behandeld. U kunt het raadsvoorstel lezen door op het agendapunt te klikken.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Toelating en beëdiging van nieuw raadslid Rene van Beekum
 3. Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 3 maart 2016
 4. Lijst van ingekomen stukken
 5. Uitwerking doelgroepenvervoer Limburg-wijziging GR Omnibuzz
 6. Voorstel Centrumplan Ulestraten en gymzaal Ulestraten
 7. Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Milieupark Geul en Maas 2016-2018
 8. Initiatief-raadsvoorstel fractie BRUG-M aangaande herdenkingsbos in Meerssen

Eventuele achterliggende stukken / bijlagen kunt u op afspraak inzien bij het griffiebureau (telefoon 043-3661660).

Verslag raadsvergadering op Meer Vandaag

Meer Vandaag maakt TV-op namen van de raadsvergadering. Een verslag hiervan kunt u vanaf de zondag na de raadsvergadering zien.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda ligt tevens ter inzage:

 • bij het KCC (Klant Contact Centrum) van de gemeente
  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur
 • vanaf 4 april bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen (Parallelweg 58).
  Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffier Jack Willems, telefoon 043-3661660
E-mail: jack.willems@meerssen.nl