Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering 2 februari 2017

Publicatiedatum: 24 januari 2017 12.55 uur

Gemeenteraad - voorzittershamer
Op donderdag 2 februari 2017 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw Proost de Beaufortstaat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

De concept-agenda is als volgt:

  • Vaststelling Concept-agenda
  • Vaststelling conceptbesluitenlijst raadsvergaderingen 15 december 2016 en 12 januari 2017
  • Lijst van ingekomen stukken raad
  • Motie BRUG-M, Kijk!!! en CDA inzake OZB
  • Motie BRUG-M 'Gelijke Monniken, gelijke kappen' (bijdrage optochtcomités)
  • Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder dhr. L.W. (Berry) van Rijswijk
  • Vaststelling Veegbestemmingsplan 2015

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen en bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op deze website.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

  • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)
  • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffie Yarka Dreessen telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl