Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Agenda Raadsvergadering 25 oktober 2018

Gepubliceerd op: 17 oktober 2018 08:55

Voorzittershamer
Op donderdag 25 oktober 2018 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Voorstel inzake Toelating en be√ędiging Burgerlid
  • Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 27-09-2018
  • Lijst ingekomen stukken raad datumversie 05-10-2018
  • Voorstel Locatie vergaderingen gemeenteraad
  • Moties vreemd aan de orde van de dag
  • Besloten gedeelte vergadering: vaststellen besluitenlijst besloten gedeelte vergadering d.d. 01-10-2018

Raadsstukken digitaal ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Meer informatie via raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl