Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering 25 april 2019

Gepubliceerd op: 16 april 2019 11:05

Raad
Op donderdag 25 april 2019 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 28-03-2019
  • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 08-04-2019)
  • Voorstel Visiedocument gemeentelijk accommodatiebeleid
  • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl