Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering 24 oktober 2019

Gepubliceerd op: 11 oktober 2019 12:20

Raad
Op donderdag 24 oktober 2019 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijsten raadsvergaderingen 26-09-2019 en 03-10-2019
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 27-09-2019)
 • Voorstel Verordening rechtspositie raads- en burgerleden gemeente Meerssen 2019
 • Voorstel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Meerssen 2019
 • Voorstel 2e Bestuursrapportage
 • Voorstel Onderhoud en herinrichting Sint Catharinastraat
 • Voorstel Kosten werkzaamheden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Voorstel Eerste  begrotingswijziging 2020 GGD ZL t.b.v. één JGZ
 • Voorstel Nota luchtkwaliteit 2019-2028
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl