Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering 20 april 2017

Publicatiedatum: 11 april 2017 13.15 uur

Voorzittershamer
Op donderdag 20 april 2017 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstaat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Tussentijdse en tijdelijke toelating/beëdiging als vervangend raadslid mevrouw E.M.J. Heusschen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 23 maart 2017
 • Lijst van ingekomen stukken raad
 • Vaststellen verordening nieuwe APV gemeente Meerssen 2017
 • Beëindiging coulance regeling en tijdelijk toepassen inkeerregeling
 • Onderzoek toekomst gemeente Meerssen
 • Kredietvotering t.b.v. het proces gericht op de structurele toekomst van de gemeente Meerssen
 • Verbetering fietsinfrastructuur Vliegveldweg
 • Evaluatie aanbestedingsbeleid
 • Vaststelling verordening stimuleringslening Dubbel Duurzaam Meerssen

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op deze website.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

 • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl