Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering 17 september 2020

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering 17 september 2020

Gepubliceerd op: 08 september 2020 15:10

Raad
Donderdag 17 september vindt een extra digitale openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Meerssen plaats over de aanbeveling van de herbenoeming van de burgemeester. 
Vanwege de Coronacrisis is de vergadering niet toegankelijk voor publiek. De vergadering begint om 20.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Bekendmaking aanbeveling herbenoeming burgemeester M.A.H. Clermonts-Aretz

Raadsstukken ter inzage

U kunt de concept-agenda voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl