Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering 15 oktober 2020

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering 15 oktober 2020

Gepubliceerd op: 06 oktober 2020 15:55

Raad
Op donderdag 15 oktober 2020 vergadert de gemeenteraad digitaal. Aanvang 19.00 uur. 
U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering van 24-09-2020
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 28-09-2020)
 • Motie: "Sloop de sloopregeling"
 • Voorstel Extra inhuur van BOA's bij de gemeente Maastricht
 • Voorstel inzake het verstrekken van een converteerbare hybride geldlening aan Enexis Holding N.V. ter versterking van het eigen vermogen van Enexis
 • Voorstel ´Doorontwikkeling van de huiskamers´
 • Voorstel inzake Wnra, lidmaatschap Werkgeververeniging Omnibuzz
 • Voorstel Actualisatie van de Verordening Starterslening gemeente Meerssen 2018
 • Voorstel Verbreding afvalsamenwerking Maastricht-Meerssen-Valkenburg
 • Voorstel vaststellen bestemmingsplan Bunderstraat 88

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl