Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering 14 februari 2019

Gepubliceerd op: 07 februari 2019 11:55

Raad
Op donderdag 14 februari 2019 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 13-12-2018
  • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 22-01-2019)
  • Voorstel Gewijzigde vaststelling Veegbestemmingsplan 2018
  • Voorstel Reglement voor de Raadsadviesvergaderingen van de gemeente Meerssen 2019
  • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl