Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering 13 december 2018

Gepubliceerd op: 04 december 2018 15:05

Voorzittershamer
Op donderdag 13 december 2018 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 08-11-2018
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 26-11-2018)
 • Voorstel Nader onderzoek van de mogelijke optie van de invoering van een regieorganisatie
 • Voorstel Tijdelijke locatie vergaderingen gemeenteraad
 • Voorstel Vaststellen verordening onroerende zaakbelasting Meerssen 2019
 • Voorstel Vaststellen verordening rioolheffing Meerssen 2019
 • Voorstel Vaststellen verordening reinigingsheffingen Meerssen 2019 inclusief bijbehorende tarieventabel 2019
 • Voorstel Vaststellen verordening hondenbelasting Meerssen 2019
 • Voorstel Vaststellen verordening parkeerbelastingen Meerssen 2019
 • Voorstel Vaststellen verordening marktgelden Meerssen 2019
 • Voorstel Vaststellen verordening tarieven openbare werken Meerssen 2019
 • Voorstel Vaststellen verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2019
 • Voorstel Vaststellen verordening leges Meerssen 2019 inclusief bijbehorende tarieventabel 2019
 • Voorstel Verzoek van BsGW tot indienen zienswijzen 3e t/m 5e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019
 • Voorstel Accommodatiebeleid
 • Voorstel Verordening Jeugdhulp gemeente Meerssen 2019
 • Voorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2019
 • Voorstel Jaarverslag 2017 en Begroting 2019-2022 Stichting kom Leren
 • Voorstel Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Meerssen 2019
 • Voorstel Beleidsplan wegen 2019-2023
 • Voorstel Evaluatie en financiële deelname aan LED 2018
 • Voorstel Afrekening aanleg kunstgrasvoetbalvelden
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op deze website.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl