Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Agenda Raadsadviesvergadering van donderdag 13 juni

Gepubliceerd op: 03 juni 2019 10:30

Voorzittershamer
Op donderdag 13 juni 2019 vindt er een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang om 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom.

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 27 juni 2019. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda gecombineerde raadsadviesvergadering donderdag 13 juni 2019

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergaderingen d.d. 15-05-2019 en 16-05-2019
 • Spreekrecht (o.b.v. aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Verplaatsen van raadsvergaderingen in de Proosdij
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen Archiefverordening Meerssen 2019
 • Concept-raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 GR Geul en Maas
 • Concept-raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 van RUD Zuid Limburg
 • Concept-raadsvoorstel Werkplan implementatie Omgevingswet
 • Concept-raadsvoorstel Voorbereiding Beleidsplan Energietransitie
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl