Nieuwsbericht Agenda raadsadviesvergadering donderdag 14 juni

Publicatiedatum: 01 juni 2018 08.30 uur

Op donderdag 14 juni 2018 vindt een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

U bent van harte welkom!

De eerder aangekondigde raadsadviesvergadering van woensdag 13 juni komt te vervallen.

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 28 juni 2018. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 14 juni 2018

  • Opening en vaststelling agenda
  • Vaststelling samenvattingen raadsadviesvergadering d.d. 16-05-2018
  • Spreekrecht (op aanmelding)
  • Concept-raadsvoorstel GR Milieuparken Geul en Maas 2019-2020
  • Concept-raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2019 en jaarrekening 2017 GR Milieuparken Geul en Maas
  • Concept-raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen Kuilenstraat 60 Rothem
  • Concept-raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen en zienswijzennota Weerterhof
  • Overzicht toezeggingen en moties
  • Rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl