Nieuwsbericht Agenda raadsadviesvergadering 9 maart 2017

Publicatiedatum: 07 maart 2017 12.00 uur

Op donderdag 9 maart 2017 vindt een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering

Onder meer ter voorbereiding van de openbare raadsvergadering d.d. 23-3-2017 vindt de vorengenoemde openbare raadsadviesvergadering plaats. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 9 maart 2017

De volgende agendapunten worden behandeld:

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag gecombineerde raadsadviesvergadering van 18-01-2017
 • Spreekrecht (op basis van aanmelding)
 • Presentatie "Meer uit Meerssen halen, meer ruimte voor coulance"
 • Presentatie Hondenbeleid
 • Concept-Raadsvoorstel 17-Houben-02 - Aanleg oostwest tangent (verbindingsweg) Ulestraten van gemeente Meerssen
 • Concept-Raadsvoorstel 17-Cortenraede-02 - Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel, behorende bij de Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2016
 • Memo 'afronding coulance beleid'
 • 17-Houben-03 Kredietvotering t.b.v. uitvoering moties Beleidsevaluaties GVVP en Parkeerbeleid
 • Overzichten moties en toezeggingen
 • Rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Plaatsvervangend Raadsgriffier Yarka Dreessen, tel. 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl