Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Agenda raadsadviesvergadering 24 oktober 2018

Gepubliceerd op: 17 oktober 2018 10:20

voorzittershamer
Op woensdag 24 oktober 2018 vindt een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom.

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 8 november 2018. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda

  • Opening en vaststelling agenda
  • Vaststelling samenvatting gecombineerde raadsadviesvergadering d.d. 11-10-2018
  • Spreekrecht (o.b.v. aanmelding)
  • Begrotingswijziging GGD Zuid-Limburg 2019
  • Concept-raadsvoorstel Vaststelling 2e Bestuursrapportage 2018
  • Concept-raadsvoorstel Vaststelling Programmabegroting 2019
  • Rondvraag
  • Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen
Telefoon: 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl