Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Agenda Raadsadviesvergadering 23 januari 2020

Gepubliceerd op: 08 januari 2020 11:55

hamerOp donderdag 23 januari 2020 vindt er een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom.

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 6 februari 2020. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda gecombineerde raadsadviesvergadering

  • Opening en vaststelling agenda
  • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergaderingen d.d. 27-11-2019 en 28-11-2019
  • Spreekrecht (o.b.v. aanmelding)
  • Presentatie Brandweer inzake gegevens Meerssen
  • Presentatie proces energietransitie
  • Concept-raadsvoorstel Vaststelling Uitvoeringsprogramma Energietransitie op hoofdlijnen 2020-2022
  • Concept-raadsvoorstel Concept beleidsplan politie 2020-2023
  • Concept-raadsvoorstel Intrekking beleidsnota Activeren, waarderen en afschrijven activa 2014
  • Overzicht moties en toezeggingen
  • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen via het raadsinformatiesysteem op deze website.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl