Nieuwsbericht Agenda raadsadviesvergadering 18 januari 2017

Publicatiedatum: 12 januari 2017 14.10 uur

Op woensdag 18 januari 2017 vindt een gecombineerde openbare raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering

Deze raadsadviesvergadering vindt plaats ter voorbereiding op de openbare raadsvergadering van 2 februari 2017. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 18 januari 2017

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag raadsadviesvergaderingen 30 november en 1 december 2016;
 • Spreekrecht (op basis van aanmelding)
 • Presentatie Brandweer
 • Presentatie Politie
 • Presentatie Waterschap (wateroverlast en project BOOST)
 • Presentatie halfjaarlijkse rapportage 'Meer uit Meerssen halen, meer ruimte voor coulance'
 • Concept-Raadsvoorstel 17-Houben-01 - Vaststelling Veegbestemmingsplan 2015
 • Concept-Raadsvoorstel 17-Burgemeester-01 Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder dhr. L.W. van Rijswijk
 • Overzichten moties en toezeggingen
 • Rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Plaatsvervangend raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl