Nieuwsbericht Agenda openbare raadsvergadering 3 maart 2016

Publicatiedatum: 26 februari 2016 10.30 uur

Op donderdag 3 maart 2016 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45 Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

Onderstaande onderwerpen worden tijdens de raadsvergadering van 3 maart 2016 behandeld. U kunt het raadsvoorstel lezen door op het agendapunt te klikken.

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Afleggen verklaring / belofte burgerlid in raadsadviesvergadering
 3. Benoeming wethouder
 4. Aflegging eed /belofte en verklaring door wethouder
 5. Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering van 28 januari 2016
 6. Lijst van ingekomen stukken Raad
 7. Begroting 2016 Stichting kom Leren
 8. Kindcentrum Meerssen en bibliotheek Meerssen
 9. Voorstel over voortgang realisering horeca in Proosdijschuur en beëindiging contract met BAM
 10. Tussenevaluatie Limburg Economic Development (LED)

Eventuele bijlagen kunt u inzien via het griffiebureau.

Verslag raadsvergadering op Meer Vandaag

Meer Vandaag maakt TV-op namen van de raadsvergadering. Een verslag hiervan kunt u vanaf de zondag na de raadsvergadering zien.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda ligt tevens ter inzage:

 • bij het KCC (Klant Contact Centrum) van de gemeente
  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen (Parallelweg 58).
  Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffier Jack Willems, telefoon 043-3661660
E-mail: jack.willems@meerssen.nl