Nieuwsbericht Agenda openbare raadsvergadering 28 januari 2016

Publicatiedatum: 19 januari 2016 13.45 uur

Op donderdag 28 januari 2016 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45 te Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom.

Concept-agenda

Onderstaande onderwerpen worden tijdens de raadsvergadering van 28 januari 2016 behandeld. U kunt het raadsvoorstel plus eventueel achterliggende stukken lezen door op het agendapunt te klikken.

Opening en vaststelling agenda

Raadsstukken ter inzage
De raadsagenda ligt tevens ter inzage:
- Bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC). Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.
- Vanaf 21 januari bij het gemeentelijk informatiepunt van Bibliotheek Meerssen (Parallelweg 58). Openingstijden:  www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Raadsgriffier Jack Willems, tel. 043-3661660
E-mail: jack.willems@meerssen.nl