Nieuwsbericht Agenda gecombineerde raadsadviesvergadering 14 september 2017

Publicatiedatum: 05 september 2017 14.50 uur

Op donderdag 14 september 2017 vindt er een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

De raadsadviesvergadering van woensdag 13 september 2017 komt te vervallen!

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 28 september 2017. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda gecombineerde raadsadviesvergadering donderdag 14 september 2017

  • Opening en vaststelling agenda
  • Vaststelling samenvatting gecombineerde raadsadviesvergadering 28-06-2017
  • Spreekrecht (op basis van aanmelding)
  • Concept-raadsvoorstel 17-VanRijswijk-05 - Jaarverslag Leerplicht en RMC schooljaar 2015-2016
  • Presentatie evaluatie gladheidsbestrijding
  • Concept-raadsvoorstel 17-Houben-12 - Omgevingsvergunning van G.M.J. Arts voor het vestigen van een distilleerderij aan de Schonen Steynweg nr 4. van Arts, G.M.J.
  • Concept-raadsvoorstel 17-Cortenraede-08 - LEADER-project voor plattelandsontwikkeling in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg
  • Concept-raadsvoorstel 17-Cortenraede-09 - afronding fase 1 door Streetwise inzake het project revitalisering van de kernen en het opstarten van fase 2 en 3 door Streetwise
  • Overzicht toezeggingen en moties
  • Rondvraag

De achterliggende stukken kunt u raadplegen via het raadsinformatiesysteem op deze website.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, moet u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl