Nieuwsbericht Agenda extra raadsvergadering woensdag 29 november 2017

Publicatiedatum: 21 november 2017 09.05 uur

Voorzittershamer
Op woensdag 29 november 2017 vindt een extra raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

Tijdens deze extra raadsvergadering staat op de agenda:

  • Openbaar debat over de weigering van het College aan de Raad c.q. leden van de Raad gevraagde inlichtingen te verstrekken

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de uitnodiging en relevante stukken voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Op papier
De uitnodiging en relevante stukken liggen ter inzage:

  • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)
  • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen.
    Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl