Nieuwsbericht Agenda extra raadsvergadering woensdag 25 april 2018

Publicatiedatum: 18 april 2018 17.40 uur

Raad
Op woensdag 25 april 2018 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Aanbesteding exploitatie Sporthal Marsana
  • Gang van zaken rondom De Proosdij/raadszaal

Raadsstukken ter inzage

Digitaal

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Voor verdere toelichting over de extra raadsvergadering: klik hier

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl