Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Agenda extra raadsvergadering woensdag 22 mei 2019

Gepubliceerd op: 07 mei 2019 15:50

Raad
Op woensdag 22 mei 2019 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 20.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 19.45 uur van harte welkom!

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Bespreking definitieve eindrapport Rekenkamer van 3 april 2019 over het project Proosdijschuur in de gemeente Meerssen

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl