Gemeente Meerssen | Agenda extra raadsvergadering maandag 8 februari 2021

Nieuwsbericht Agenda extra raadsvergadering maandag 8 februari 2021

Gepubliceerd op: 26 januari 2021 14:35

Voorzittershamer
Op maandag 8 februari 2021 vindt er een extra digitale vergadering plaats van de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur. 
U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Aanbod Provincie/Vervolgonderzoek inzake "toekomst Meerssen"

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl