Nieuwsbericht Agenda extra raadsvergadering maandag 27 augustus 2018

Publicatiedatum: 14 augustus 2018 15.50 uur

Op maandag 27 augustus 2018 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 te Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom.

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Camping de Boskant te Geulle

Raadsstukken ter inzage

Digitaal

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het raadsinformatiesysteem.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl