Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Agenda extra raadsvergadering donderdag 3 oktober 2019

Gepubliceerd op: 12 september 2019 09:00

Voorzittershamer
Op donderdag 3 oktober 2019 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Voorstel Rapport resultaten verdiepingsonderzoek mogelijke optie invoering regieorganisatie

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstel & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl