Gemeente Meerssen | Agenda extra raadsvergadering donderdag 11 januari 2024

Nieuwsbericht Agenda extra raadsvergadering donderdag 11 januari 2024

Gepubliceerd op: 13 december 2023 11:45

Op donderdag 11 januari 2024 is er een extra vergadering van de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.00 uur. Je kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

• Opening en mededelingen
• Vaststelling concept-agenda
• Besloten vergadering
• Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl