Gemeente Meerssen | Agenda extra raadsvergadering 2 november 2020

Nieuwsbericht Agenda extra raadsvergadering 2 november 2020

Gepubliceerd op: 21 oktober 2020 16:50

hamer
Op maandag 2 november 2020 vergadert de gemeenteraad digitaal. De vergadering start om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op deze website. 

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Voorstel Tussentijdse benoeming van nieuwe wethouders
  • Voorstel Afleggen eed dan wel verklaring en belofte door tussentijds benoemde wethouders
  • Moties vreemd aan de orde van de dag

Digitaal

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

Meer informatie over de kandidaat-wethouders