Gemeente Meerssen | Agenda extra raadsvergadering 27 augustus 2020

Nieuwsbericht Agenda extra raadsvergadering 27 augustus 2020

Gepubliceerd op: 25 augustus 2020 10:00

Raad
Op donderdag 27 augustus 2020 vergadert de gemeenteraad digitaal. Aanvang 
18.30 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op deze website (button op de beginpagina). 

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Concept-raadsvoorstel benoeming wethouder
  • Concept-raadsvoorstel afleggen eed door benoemde wethouder
  • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem (RIS) op deze website.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.

Aansluitend is er een themabijeenkomst over de ombuigingsmogelijkheden begroting 2021-2024.