Nieuwsbericht Agenda extra raadsvergadering 23 januari 2020

Gepubliceerd op: 15 januari 2020 13:15

hamer
Op donderdag 23 januari 2020 vergadert de Gemeenteraad van Meerssen. Aanvang 18.30 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.15 uur van harte welkom!

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Tijdelijk benoeming wethouder
  • Afleggen eed door tijdelijk benoemde vervangend wethouder
  • Aanvraag aanvullend krediet project "herstel overkluizing Watervalderbeek"
  • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

Digitaal

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl