Gemeente Meerssen | Agenda extra raadsadviesvergadering woensdag 26 mei 2021

Nieuwsbericht Agenda extra raadsadviesvergadering woensdag 26 mei 2021

Gepubliceerd op: 21 mei 2021 10:25

Raad
Op woensdag 26 mei 2021 vindt een extra digitale raadsadviesvergadering plaats. Tijdens deze extra vergadering staat de 'Revitalisering organisatie gemeente Meerssen' op de agenda. Aanvang 19.00 uur. U kunt deze extra RAV volgen via de livestream op deze website

Raadsadviesvergaderingen

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 17 juni 2021. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 26 mei 2021

  • Opening en vaststelling agenda
  • Spreekrecht (o.b.v. aanmelding)
  • Raadsvoorstel Revitalisering organisatie gemeente Meerssen
  • Rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl