Gemeente Meerssen | Agenda digitale raadsadviesvergadering woensdag 9 september

Nieuwsbericht Agenda digitale raadsadviesvergadering woensdag 9 september

Gepubliceerd op: 01 september 2020 11:35

Raad
Op woensdag 9 september 2020 vindt een digitale gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op deze website
De vergadering van 10 september 2020 komt te vervallen.

Raadsadviesvergaderingen

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 24 september 2020. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 9 september 2020

  • Opening en vaststelling agenda
  • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering van 24-06-2020 en 25-06-2020
  • Spreekrecht (op aanmelding)
  • Concept-raadsvoorstel Integraal Veiligheidsplan en Uitvoeringsplan Heuvelland 2020-2023
  • Overzicht toezeggingen en moties
  • Rondvraag

De achterliggende stukken vindt u in het Raadsinformatiesysteem op deze website

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl