Gemeente Meerssen | Agenda Digitale Raadsadviesvergadering op 16 september

Nieuwsbericht Agenda Digitale Raadsadviesvergadering op 16 september

Gepubliceerd op: 03 september 2021 12:40

hamer
Op donderdag 16 september 2021 vindt er een digitale gecombineerde raadsadviesvergadering plaats.
De vergadering start om 19.00 uur en is via de website van de gemeente Meerssen live te volgen (via het raadsinformatiesysteem). De raadsadviesvergadering van 15 september 2021 komt te vervallen.

Raadsadviesvergaderingen

De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van woensdag 29 september 2021. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 16 september 2021

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 24-06-2021
 • Spreekrecht (o.b.v. aanmelding)
 • Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet huisvestingsaanvraag De Bundeling
 • Raadsvoorstel Circulaire economie
 • Raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan 'Appartementen Vliegenstraat 50'
 • Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Centrumplan Bunde fase II
 • Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning ter legalisering van de uitbreiding van stallingen aan de Eijkskensweg 4 Geulle
 • Raadsvoorstel Voortzetting samenwerking met SVn en storting in het Startersfonds
 • Raadsvoorstel voor een extra bijdrage herdenkingsbos Meerssen
 • Raadsvoorstel Vaststellingsovereenkomst de Proosdij
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden. Vanwege de huidige situatie rondom Corona zal het spreekrecht in aangepaste vorm plaatsvinden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl