Gemeente Meerssen | Agenda besluitvormende raadsvergadering donderdag 1 februari 2024

Nieuwsbericht Agenda besluitvormende raadsvergadering donderdag 1 februari 2024

Gepubliceerd op: 24 januari 2024 14:35

Op donderdag 1 februari 2024 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda
• Opening en mededelingen
• Vaststelling concept-agenda
• Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 14-12-2023
• Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 11-01-2024
• Lijst ingekomen stukken Raad (datumversie 15-01-2024)
• Besloten vergadering
• Raadsvoorstel Wijziging benoeming lid Werkgeverscommissie
• Raadsvoorstel Wijziging benoeming lid Auditcommissie
• Raadsvoorstel Benoeming voorzitters Oordeelsvormende Raadsbijeenkomsten
• Raadsvoorstel Storting in het Startersfonds 2024
• Raadsvoorstel Financiering tijdelijke Huisvesting OBS de Bundeling
• Raadsvoorstel Regionaal Beleidskader Afval- en Grondstoffen MMV
• Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl