Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Agenda Begrotingsvergadering donderdag 8 november 2018

Gepubliceerd op: 30 oktober 2018 09:30

Gemeentebegroting 2019-2022
Op donderdag 8 november 2018 vindt de jaarlijkse begrotingsvergadering van de gemeenteraad plaats. Aanvang 9.00 uur in gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dominicus Hexstraat 10 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

U bent van harte welkom!

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 oktober 2018
  • Lijst ingekomen stukken raad
  • Voorstel Begrotingswijziging GGD Zuid-Limburg 2019
  • Vaststelling 2e Bestuursrapportage 2018
  • Vaststelling Programmabegroting 2019
  • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op deze website.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl