Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Agenda Begrotingsvergadering 4 en 7 november 2019

Gepubliceerd op: 28 oktober 2019 11:45

Gemeentebegroting 2020
Op maandag 4 en donderdag 7 november 2019 vergadert de gemeenteraad (begrotingsvergadering). De begrotingsvergadering vindt plaats verdeeld over 2 avonden, aanvang 18.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering van 24-10-2019
  • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 28-10-2019)
  • Tijdelijke benoeming wethouder
  • Afleggen eed door tijdelijk benoemde vervangend wethouder
  • Toelating en beëdiging van nieuw raadslid
  • Vaststelling Programmabegroting 2020

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl