Nieuwsbericht Agenda Begrotingsvergadering 3 november 2016

Publicatiedatum: 25 oktober 2016 13.20 uur

Voorzittershamer
Op donderdag 3 november 2016 vindt de jaarlijkse Begrotingsvergadering van de gemeenteraad plaats. Aanvang 9.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstaat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

De concept-agenda is als volgt:

  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 6 & 13 oktober 2016.
  • Lijst van ingekomen stukken raad
  • Herziening Reglement Presidium, Reglement van Orde voor de vergaderingen en werkwijze Raad en Reglement Raadsadviesvergaderingen gemeente Meerssen 2016
  • Motie Focus, PGM en VVD inzake 'snelfietsroute'
  • Vaststelling 2e Bestuursrapportage
  • Vastelling Programmabegroting 2017

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (en bijlagen) voor deze vergadering digitaal inzien via het raadsinformatiesysteem op deze website.

Op papier
De papieren stukken liggen ter inzage:

  • op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (telefoon 14 043)
  • (vanaf 26 oktober) in de Bibliotheek Meerssen (Proost de Beaufortstraat 45). Openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffie Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl